Termeni și condiții

Siteul qwerty.ms este proprietatea QWERTY SRL, înregistrată în Tg Mures, str. Decebal 42/21, nr. de înregistrare la Registrul Comertului: J26/575/2003, Cod Fiscal 15436548, denumită în continuare QWERTY.ms.

Folosirea (vizitarea, solicitarea ofertelor și descărcarea materialelor postate in format PDF și/sau alegerea produselor și serviciilor) acestui site, implică acceptarea termenilor și condițiilor cuprinse în acest document.

QWERTY.ms își asumă dreptul de a face modificări ale prevederilor ce urmează fără notificare. În cazul în care vor exista modificări ale conținutului secțiunii Termeni si Condiții, acestea vor fi actualizate pe site, unde se va publica cea mai recentă versiune.

Introducere

Folosirea serviciilor sau a informațiilor oferite pe site-ul qwerty.ms este echivalentă cu acceptarea de către utilizator a termenilor si condițiilor de mai jos.

Termeni

  • Utilizator – orice persoană care viziteaza site-ul https://qwerty.ms ,
  • GDPR – (General Data Protection Regulation), adoptat de Parlamentul European în aprilie 2016, intrat in vigoare la data de 25 mai 2018, este regulamentul european 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal, creat pentru a stabili modul in care sunt protejate datele cu caracter personal ale cetatenilor Uniunii Europene.

Conținut și drepturi de autor

Atât conținutul cât și designul site-ului https://qwerty.ms aparțin QWERTY SRL, fiind protejate de legile privind proprietatea intelectuală. Nu pot fi reproduse materialele afișate pe site fără a avea permisiunea scrisă din partea propietarilor site-ului https://qwerty.ms sau a administratorului/administratorilor firmei QWERTY SRL.

Unele conținuturi de tip imagine sunt descărcate gratuit de pe Icons8. Acestea fac excepție de la proprietate intelectuală.

QWERTY.ms are dreptul să suspende sau să înceteze accesul vizitatorilor la continutul site-ului sau la o parte a acestui continut, fără nicio altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite motivarea acțiunii sale.

QWERTY.ms nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună, datorată direct sau indirect, suferita ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate pe acest site. QWERTY.ms nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor furnizate.

Comenzi și cereri pentru oferte de preț

Solicitarea de informații suplimentare sau cererile de ofertă de preț se pot trimite către QWERTY SRL pe urmatoarele căi:

  • Folosind formularul de contact de pe site
  • Prin email la adresa office@qwerty.ms
  • Prin telefon la numărul (+40) 725 915 817

Utilizatorul are obligația de a furniza date corecte și cât mai concrete cu privire la produsul/serviciul dorit. QWERTY.ms nu poate fi tras la răspundere sub nicio formă pentru neajunsurile cauzate de furnizarea de către utilizator a unor informații incorecte sau incomplete.

În cazul în care QWERTY.ms consideră că sunt necesare mai multe informații pentru a putea da o ofertă de preț reală sau pentru a stabili detalii în legătură cu oferta, poate cere date suplimentare utilizatorului folosind adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizat de acesta, sau poate șterge cererea fără nici o înștiințare a utilizatorului.

Protecția datelor

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, modificată și completată, QWERTY.ms se obligă sa le administreze in condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate.

Scopul colectării datelor este:

  • furnizarea serviciilor și produselor conform ofertei curente.

Utilizatorul trebuie să furnizeze aceste date, ele fiind necesare pentru a putea identifica destinatarul serviciilor sau produselor furnizate. Refuzul furnizării acestor date duce la imposibilitatea furnizării serviciului sau produsului. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și, după caz, sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritățile naționale/europene/mondiale de înregistrare.

  • altele (ex. în scopuri de marketing)

https://qwerty.ms respectă drepturile utilizatorului, conform cerintelor GDPR. Pentru mai multe informații despre colectarea datelor și prelucrarea acestora citește secțiunea Politica de confidențialitate AICI.

Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Vom onora cererea dvs. respectând prevederile legale în vigoare.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele din datele furnizate sunt incorecte, vă rugăm să ne informați în cel mai scurt timp posibil.

Dispoziții finale

Toți utilizatorii acestui site fac subiectul acestor termeni și condiții astfel încât accesarea acestuia presupune acceptarea și conformarea la Termenii și Condițiile prevăzute în acest document.

QWERTY.ms își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui document, fără notificarea prealabilă a utilizatorului. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească site-ul.